Hvor mye kan jeg låne?

En tjeneste fra Zen Finans AS.

Her kan du enkelte beregne hvor mye du kan få i boliglån. Merk at den faktiske summen du kan låne vil variere fra bank til bank, men ved hjelp av vår kalkulator vil du likevel få en god pekepinn på hvor mye du kan låne til bolig:

Credit Card Repayment Calculator
650000Kr
50000Kr1250000Kr
1000000Kr
0Kr2000000Kr

Vil du vite mer om hva som avgjør hvor mye du kan låne til bolig? Les vår guide nedenfor:

Hvor mye kan jeg låne

Hvor mye kan jeg låne til bolig ifølge boliglånsforskriften?

Det er boliglånsforskriften eller utlånsforskriften som setter begrensinger for hvor mye norske banker kan låne ut til sine potensielle låntakere. I forskriften har Finansdepartementet blant annet satt krav til betjeningsevne, egenkapital, belåningsgrad og gjeld, og disse faktorene vil ha direkte innvirkning på hvor mye du kan låne.

Dette er de konkrete punktene som avgjør det:

Du skal tåle en eventuell renteøkning

Hvor mye kan jeg låne til bolig? Ifølge boliglånsforskriften skal du blant annet kunne tåle en renteøkning på 5 %. Boliglånsrenten kan variere fra tid til annen, og påvirkes først og fremst av Norges Bank sin styringsrente.

Banken er derfor nødt til å forsikre seg om at økonomien din kan tåle en renteoppgang på 5%, og ikke bare dagens rentenivå.

Maksimal gjeld på 5 x inntekt

Hvor mye kan jeg få i boliglån basert på gjeld? I utlånsforskriften presiseres det at man ikke kan ha mer enn maksimalt 5 ganger inntekt (brutto årsinntekt) i gjeld. Dette er maksimalt anbefalt lån i forhold til inntekt.

All gjeld skal telles med, enten det er snakk om studielån, usikret gjeld eller billån. Til og med ubrukte kredittrammer vil telles med.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt? Har du en brutto årsinntekt på 600 000 kroner, kan du maksimalt ha 3 000 000 kroner i gjeld.

Har du i tillegg et studielån på 300 000 kroner og et forbrukslån på 30 000 kroner, må 330 000 kroner trekkes fra når maksimalt boliglån beregnes. Maks lånebeløp i forhold til inntekt er altså fem ganger inntekt minus eksisterende gjeld.

Hvor mye kan jeg låne basert på belåningsgrad?

Det stilles også krav til belåningsgrad i boliglånsforskriftene – altså maksimalt lånebeløp sammenlignet med boligens markedsverdi. Det er ikke mulig å ha mer enn 85 % belåningsgrad på boligen sin.

Med utgangspunkt i kravet om maksimal belåningsgrad i utlånsforskriften, finnes det også krav til egenkapital, og dette innebærer at du selv skal finansiere 15 % av boligens kjøpesum.

Hvor mye kan jeg få i boliglån basert på egenkapital?

Kravet om egenkapital må som regel oppfylles for å kunne kjøpe bolig. Hvor mye kan jeg låne til bolig om jeg har spart opp 450 000 kroner? Dette vil utgjøre 15 % av en kjøpesum på totalt 3 000 000 kroner.

Dette betyr at du i utgangspunktet skal kunne låne det resterende beløpet på 2 550 000 kroner av banken, gitt at andre kriterier for å få boliglån er oppfylt.

For mange førstegangskjøpere er kravet om egenkapital den største hindringen for å komme seg inn på boligmarkedet.

Det er imidlertid opp til hver enkelt bank å vurdere låntakerne, og det er slik at banken kan gjøre visse unntak. Det er gitt en fleksibilitetskvote som tilsier at banker kan gjøre unntak for kravet til egenkapital for 10 % av lånene. I Oslo er kvoten på 8 %.

Hvor mye kan jeg låne? Betalingsvilje og betjeningsevne er sentralt…

Når banken skal avgjøre hvor mye du kan låne til bolig, vil de sørge for at kravene fra boliglånsforskriften oppfylles. Banken vil også vurdere både betjeningsevne og betalingsvilje.

La oss se nærmere på hva som ligger bak disse begrepene.

Betjeningsevne – klarer du å betale på et boliglån?

Betalingsevne handler om hvorvidt låntaker vil klare å betjene et boliglån i tillegg til andre faste utgifter. Foruten å betale på boliglånet, skal du klare å betale strøm, mat, forsikringer, klær og andre utgifter.

Banken vil også ta høyde for at du skal klare en eventuell rentestigning på fem prosent, basert på utlånsforskriftens krav.

Betalingsvilje – har du sunn økonomi?

Det siste banken ser nærmere på, er betalingsvilje. Dette handler om at du skal ha en sunn økonomi uten betalingsanmerkninger.

Dersom du har god betjeningsevne og nok egenkapital, kan du med andre ord fortsatt få avslag på lånesøknaden om du slurver med regningene dine.

Banken utfører en kredittsjekk av alle som søker om boliglån, og denne vil avsløre eventuelle betalingsanmerkninger.

Hvor mye lån kan jeg få med betalingsanmerkninger?

Som regel vil du ikke kunne få noe boliglån med betalingsanmerkninger. De fleste tradisjonelle banker vil avslå lånesøknaden din umiddelbart, siden betalingsanmerkninger tyder på at du har misligholdt gjeld tidligere.

Noen spesialbanker kan gi lån på tross av betalingsanmerkninger, men da er det helst snakk om å øke et eksisterende boliglån.

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist eller medlåntaker?

Dersom du sliter med å få et tilstrekkelig stort boliglån på egen hånd, kan det lønne seg å søke sammen med en kausjonist eller medlåntaker om du har mulighet til det.

Ved hjelp av en kausjonist kan du stille med ekstra sikkerhet hos banken. Hvor mye kan jeg låne til bolig med kausjonist? Dette vil avgjøres av kausjonistens økonomi, og kan derfor variere mye.

Hvor mye kan vi låne dersom flere søker om boliglån sammen?

Med en medlåntaker kan du potensielt låne mer. Hva kan jeg få i boliglån med medlåntaker? Dette også vil avhenge av økonomien til den du søker om lån sammen med. Høy inntekt og god låneevne hos medlåntaker, vil kunne føre til at du kan låne mer.

Hvor mye kan jeg få i boliglån? Finn svaret med en lånekalkulator…

«Hvor mye kan jeg låne til bolig?». Dette er et vanlig spørsmål blant dem som ønsker å komme seg på boligmarkedet.

Endelig låneevne vil avgjøres når banken vurderer lånesøknaden din, men du kan også få en indikasjon på hvor mye du kan låne gjennom en lånekalkulator.

I en lånekalkulator kan du legge inn informasjon om inntekt, gjeld og eventuelle andre faktorer. Kalkulatoren vil da beregne hvor mye du kan låne i henhold til boliglånsforskriftene.

Sjekk din låneevne med vår kalkulator før du søker hos banken, slik at du har en liten pekepinn for hvor mye du faktisk kan låne.

Hvor mye kan jeg låne uten å få trang økonomi?

Husk at økonomi er noe veldig individuelt. Det at banken gir lån i henhold til boliglånsforskriften, er derfor ingen garanti for at du faktisk vil greie å betjene et boliglån. Hvor mye boliglån kan jeg få uten at det medfører trang økonomi?

Det kan være lurt å sette opp et budsjett basert på kontoutskriftene dine. Her kan du kartlegge hvor mye penger du vanligvis bruker på mat, klær, abonnementer og lignende. Mange utgiftsposter kan naturligvis nedjusteres med litt vilje og arbeid.

Det er uansett en fordel om du sitter igjen med litt penger etter at boliglån og andre faste utgifter er betalt. Har du et usedvanlig høyt forbruk, er det ikke sikkert at du bør «makse» boliglånet ditt.

Hvor mye lån man tar opp til bolig, vil kunne påvirke økonomien i mange år fremover.